บริการ Live Chat - MSN ON THE WEB
พูดคุยสนทนาสดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยท่าน ไม่จำเป็น ต้องมีโปรแกรม MSN Messenger

1. คลิก เริ่มการสนทนา , 2. ใส่ชื่อ หรือ Email ของคุณ , 3.กรอกรหัสยืนยัน , 4. เริ่มสนทนา

= พร้อมบริการ      = ไม่ได้ออนไลน์     
= กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่น      = ไม่อยู่ที่หน้าจอ

Privacy Policy : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล